Mgr. Petr Kovač , ředitel Gymnázia Matyáše Lercha
Rytíř Řádu akademických palem  


Kdo jsem

GML

Sport

Hudba

Další záliby


potadlo


Kdo jsem

Osobní údaje
Narozen 11.11.1954 v Kolíně
ženatý
Uplynulých třicet let nepřetržitě bytem v Kohoutovicích

Nejvyšší dosažené vzdělání
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor biologie - chemie (1979)

Kurzy
Kurz přístrojového potápění (1978), kurz pro vedoucí malých hudebních těles (1985), kurz pro instruktory lyžování (2011), kvalifikační studium pro ředitele škol (2012)

Vojenská prezenční služba
Velitel tankové čety (1979 - 1980)

Zaměstnání
Střední odborné učiliště ve Slavkově u Brna - učitel (1980 - 1987)
Gymnázium Křenová - učitel (1987 - 1990)
Gymnázium Lerchova (posléze Gymnázium Matyáše Lercha) - ředitel (1990 - doposud)

Ocenění osobní
Rytíř Řádu Akademických Palem (2005) - vysoké státní vyznamenání udělované předsedou vlády Francouzské republiky za zásluhy o rozvoj a propagaci francouzského jazyka a kultury založené Napoleonem Bonaparte 19. března 1808

Ocenění školy
LabelFrancEducation (2012) GML jako jedna z prvních sedmi škol na světě obdržela od ministra zahraničních věcí FR tzv. Pečeť kvality výuky francouzského jazyka
Brno TOP 100 - jako jediná střední škola se GML v této prestižní anketě umístilo mezi stovkou institucí, které hýbou Brnem (2004, 2010)

Záliby
Sport - lyžování (instruktor), tenis, volejbal, curling (úřadující mistr republiky v kategorii hráčů nad 50 let a reprezentant ČR ve stejné kategorii), rekreační cyklistika
Hudba - folkový písničkář - vlastní tvorba i interpretace (Porta 1988, Olomoucký Tvarůžek, Svojšický Letorost...), nyní pouze příležitostná vystoupení
Gymnázium Matyáše Lercha (život na GML může být kromě zaměstnání opravdu i záliba), chalupaření, pobyt v přírodě, četba, kino

Členství v organizacích
Jako dítě v Pionýru a posléze v Junáku (rádce družiny), v době studií v SSM
Nyní v ČSTV - člen výkonného výboru Českého svazu curlingu a závodní hráč tohoto sportu

Politická příslušnost
Nikdy v žádné politické straně
Při shánění prostředků, přípravě výstavby a vlastní výstavbě Gymnázia M. Lercha, později při tomtéž v rámci výstavby jeho tělovýchovného zařízení a pak v rámci přípravy výstavby curlingové haly, stejně jako při výkonu funkce ředitele GML - široká spolupráce s lidmi napříč politickým spektrem